Nalazite se ovde:Naslovna » Политика » ГМ: Припреме за доношење буџета за 2014.

ГМ: Припреме за доношење буџета за 2014.

14. август 2013.

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Општина Горњи Милановац започела је припреме за доношење буџета за 2014. годину. Законом о буџетском систему дефинисан је поступак припреме и доношења буџета локалне самоуправе. Како министарство надлежно за послове финансија није до истека законског рока доставило локалним самоуправама Упутство за израду буџета за 2014. години, нити Фискалну стратегију за 2014. годину, Општинска управа Општине Горњи Милановац сачинила је Упутство за припрему нацрта буџета полазећи од Фискалне стратегије за 2013. годину са пројекцијама за 2014. и 2015. годину, измена Закона о буџетском сиситему, циљева које у економско-монетарној политици имала Влада РС при изради ребаланса буџета Републике Србије за 2013. годину, могућности смањења појединих расхода у оквиру директних и индиректних буџетских корисника, као и најављених законских прописа од стране Владе Републике Србије, а који ће бити у смислу растерећења привреде, односно смањења појединих јавних прихода.

Основне економске претпоставке и смернице за припрему буџета Општине Горњи Милановац за 2014. годину су фискална консолидација, реформа јавног сектора, унапређење пословне климе и реално смањење текућих расхода у корист капиталних издатака.

Општинска управа Општине Горњи Милановац у обавези је да достави Нацрт Одлуке о буџету за 2014. годину Општинском већу општине Горњи Милановац до 15. октобра 2013. године.

Након припреме нацрта Одлуке о буџету Општине Горњи Милановац за 2014. годину, као и сваке године, путем средстава информисања биће упућен позив свим грађанима, представницима привреде, друштвених делатности, удружењима и организацијама, да се укључе у процес планирања буџета Општине давањем својих примедби, предлога и сугестија на текст нацрта и то у писаној форми (непосредно, поштом или електронском поштом) или усмено на јавној расправи, а текст нацрта учињен је доступним јавности путем званичне интернет презентације Општине Горњи Милановац.

На деветој седници Скупштине општине Горњи Милановац која је одржана 28. маја 2013. године усвојен је завршни рачун буџета Општине за претходну годину по којем су остварене уштеде у буџету наше Општине – буџетски суфицит – у износу од 136.473.000,00 динара, рационалним и домаћинским односом према средствима пореских обвезника. Изменама Закона о порезу на доходак грађана којима је приходна страна буџета Општине Горњи Милановац умањена до краја текуће године за око 50 милиона динара неће бити угрожено извршење буџета за 2013. годину који је по својој садржини и развојни и социјални управо захваљујући уштедама (суфициту) оствареном у току прошле године који ће овај мањак покрити. Напред наведени вишак прихода и примања из 2012. године на десетој седници Скупштине општине одржаној 21. јуна 2013. године ребалансом буџета укључен је у овогодишњи буџет и распоређен на капиталне издатке као што су реконструкција Дома културе, изградња кишне канализације у Главној улици, изградња и реконструкција локалних и некатегорисаних путева…

Овим путем обавештавамо све грађане, представнике привреде, друштвених делатности, удружења и организација да су сви акти Општине Горњи Милановац доступни јавности на званичној интернет презентацији Општине www.gornjimilanovac.rs, а рад свих органа Општине транспарентан и отворен за јавност. Истовремено, позивамо све оне који својим нестручним, произвољним, нетачним и неоснованим обраћањима јавности, ничим изазвани, стварају погрешну слику о изради и извршењу буџета Општине Горњи Милановац, да безпотребно и неосновано не доводе у заблуду наше грађане.

ИНФОРМАТИВНА СЛУЖБА

КАБИНЕТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

O autoru

Broj objavljenih članaka : 23678

Postavite komentar

You must be logged in to post a comment.

ТВ Галаксија 32

Scroll to top