Nalazite se ovde:Naslovna » Сервисне информације » ДНЕВНЕ АКТИВНОСТИ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА У ЧАЧКУ

ДНЕВНЕ АКТИВНОСТИ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА У ЧАЧКУ

28. јул 2014.

ДНЕВНИ ПРЕГЛЕД РАДОВА КОЈЕ ИЗВОДИ ЈКП ,,КОМУНАЛАЦ, Чачак

 • Радови се изводе по редовном програму за понедељак.

 • Прање се врши у трећој смени—( недеља.од 22 часа— трећа смена.)

 • Радови нису извођени ,разлог временски услови (киша)

 • Одржавање се изводи у првој ,другој смени по редовном програму зелена ,плава зона (пражњење корпи ,купљење папира и дру.)

 • Чишћење се врши по програму за понедељак

 • Улице С.Марковића.Обилићева,Балканска,Курсулина, Е,Н,Максимовића и дру.

 • Ванредно чишћење улице Ђорђа Томашевића( улица запрњана—разлог

 • Временски услови киша.)

 • Извођач ЈКП,,ВОДОВОД“ Чачак

 • Радови се изводе на редовном одржавању атмосверске канализације.

 • редовно одржавање вертикалне сигнализације (извођач: »Машинац« Чачак)

 • преглед реализације по Записнику МУП-а (који недостаци још нису отклоњени)

 • редовно одржавање хоризонталне сигнализације (извођач: »Модел 5« Београд)

 • радове ће наставити екипа из Паркинг сервиса (уколико то временски услови дозволе)

 • радови на унапређењу безбедности саобраћаја у зонама школа (извођач: »Модел 5« Београд)

 • црно-жуте ограде око школа – постављање код ОШ »Филип Филиповић« и ОШ »Ратко Митровић« за почетак – обе по 20 m1

 • извођење радова на уклањању/чишћењу дивљих депонија и уклањању угинулих животиња (извођач: ЈКП »Комуналац« Чачак)

 • преглед реализације према решењима Комуналне инспекције

ДНЕВНИ ПРЕГЛЕД РАДОВА КОЈЕ ИЗВОДИ » ЈКП“ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“«

 • Центар: редовни радови (сакупљање папира);

 • Кошење: ул. Светог Саве, ул.Драгише Мишовић

 • Орезује се жива ограда (piracantha coccinea) у Великом парку и одвози орезани материјал(завршено орезивање али орезани мат. није уклоњен.)

 • Кошење је започето и на потезу од Бедема- ул. Илије Гарашанина ка Брани и поред помоћног терена ФК. Борац (Таруп);ВАНРЕДНИ РАДОВИ !.

 • Сеча сувих стабала по налогу комуналне инспекције у поподневним сатима; • ул.Никифора Максимовића решење бр. 355-1052/13 • ул.Обилићева решење бр.355-916/14 , • ул.Балканска бр.6 решење бр. 355-639/14 , • ул. Немањина бр.25 решење бр.355-620/14(ЗАВРШЕНО)

 • Репарација дечијег мобилијара у дечијој установи „Лептирић“

 • Окопавање дрвореда у Железничкој улици;

 • Отварање ударних рупа у МЗ Бељина

 • Реконструкција Јеличке улице.

 • Отварање и крпљење ударних рупа по налозима инспекције

 • Израда предмера радова за тротоаре

 • Поправка путева макадамског застора оштећеног бујичном кишом на деоницама у засеоку Таловићи и деоница Глишићи – Вучићевићи у МЗ Остра, извођач Ј.К.П. “Моравац“ Мрчајевци,

 • Машинско кошење траве и растиња по банкинама на деоницама путева : од државног пута II А реда -180 до цркве на Јелици, Слобода – Караула, Бељина – Придворица и од државног пута II А реда -180 (циганска кућа) до горњег гробља у Атеници, сходно записнику и решењу МУП-а и Инспектора за путеве поводом одржавања манифестације “Гуча 2014“, извођач Ј.К.П. “Моравац“ Мрчајевци,

 • Поправка више деоница оштећених бујичном кишом (Ливадице, Новићића пут, пут ка Турском брду) са додатком каменог агрегата са јаловином у МЗ Горња Трепча, извођач А.Д.. “Путеви“ Чачак,

 • Поправка више деоница путева оштећених бујичном кишом од претходне ноћи (рад грејдера) у МЗ Трбушани, извођач А.Д.. “Путеви“ Чачак,

 • Поправка више деоница путева оштећених бујичном кишом (рад ИЦБ-а) у МЗ Прељина, извођач А.Д.. “Путеви“ Чачак,

 • Радови на опсецању, чишћењу и крпљењу оштећења (ударних рупа) на коловозу општинског пута број 327, деоница од кланице у Атеници изнад насеља Обреж до школе у Трнави и деоница од Трнавске раскрснице до пруге, опсецање и отварање ударних рупа на путном правцу “ка Пљошти“ и Драмлића путу МЗ Виљуша и општинског пута број 323 у МЗ Јежевица, извођач А.Д. “Путеви“ Чачак,

 • Радови на уклањању измењеног режима саобраћаја вертикалном саобраћајном сигнализацијом поводом одржавањана Сабора фрулаша у МЗ Прислоница, извођач С.З.Р. “Машинац“ Чачак.

O autoru

Broj objavljenih članaka : 24420

Postavite komentar

You must be logged in to post a comment.

ТВ Галаксија 32

Scroll to top