Nalazite se ovde:Naslovna » Društvo » SVETAČNIK 24. JUN

SVETAČNIK 24. JUN

24. jun 2016. godine

SVETI APOSTOL VARTOLOMEJ

Sveti Vartolomej apostol je bio jedan od dvanaest velikih apostola. Po svemu izgleda, da je Vartolomej i Natanail jedno isto lice. Udružen sa apostolom Filipom i sestrom Filipovom, devicom Marijamom – a za neko vreme i sa svetim Jovanom Bogoslovom – propovedao Jevanđelje najpre po Aziji, potom u Indiji i, najzad, u Jermeniji, gde je i skončao mučenički. U Jerapolju ovi sveti apostoli molitvom umrtvili su veliku zmiju, koju su naznabošci u hramu držali i obožavali. U istom tom gradu molitvom su dali vid Stahiju, koji je četrdeset godina bio slep. Tu se digne na njih svetina, te i Filipa i Vartolomeja raspnu na krst (Vartolomeja naopako). Utom se dogodi zemljotres, od koga poginu zle sudije i mnogi narod. Osetivši to kao kaznu Božju, mnogi pritrče da skinu apostole s krstova, no Filip beše već izdahnuo, dok Vartolomej beše još u životu. Posle toga Vartolomej ode u Indiju, gde je propovedao i na indijskom jeziku Jevanđelje Matejevo preveo. Zatim pređe u Jermeniju, gde isceli kćer carevu od ludila. No zavidljivi brat carev Astijag uhvati Božjeg apostola i raspne na krst, pa mu onda kožu odera i najzad glavu poseče u Albanopolju Jermenskom. Telo njegovo hrišćani česno sahraniše u olovni sanduk. Kako se nad moštima njegovim dešavahu mnoga čudesa, neznabošci uzmu sanduk i bace u more. No voda donese sanduk do ostrva Liparskih, gde ga episkop Agaton, po otkrovenju u snu, dočeka i sahrani u hramu. Sveti Vartolomej javio se u crkvi prepodobnom Josifu Pesmopiscu, odeven u bele rize, i blagoslovio ga Jevanđeljem, da bi mogao pevati pesme duhovne: „Neka s jezika tvoga poteku vode nebesne mudrosti!“ Još se javio i caru Anastasiju (491-518) i rekao mu, da će mu čuvati novosazidani grad Dari. Docnije su mošti ovog velikog apostola prenošene u Benevent pa u Rim. Nad njima su se dešavala velika i strašna čudesa.

SVETI APOSTOL VARNAVA
Sveti Varnava apostol je jedan od Sedamdesetorice. Rođen na Kipru od bogatih roditelja iz plemena Levijeva i učio se zajedno sa Savlom kod Gamalila. Zvao se najpre Josif, no apostoli su ga prozvali Varnavom, Sinom Utehe, pošto je umeo vanredno da teši ljudske duše. Po obraćanju Savlovom on je ovoga prvi uveo među apostole; a potom s Pavlom i Markom propovedao Jevanđelje u Antiohiji i po drugim mestima. Postradao na ostrvu Kipru od Jevreja, i bio sahranjen Markom za zapadnim vratima grada Salamine sa Jevanđeljem Matejevim na prsima, koje je on svojom rukom bio prepisao. Njegov grob je ostao nepoznat nekoliko vekova, no kako su mnogi dobijali isceljenje od bolesti na tom mestu, to se ono prozvalo „mesto zdravlja“. U vreme cara Zinona i Halkidonskog sabora apostol se javi arhiepiskopu kiparskom Antimu, i to triput u tri noći, i objavi mu svoj grob. To javljanje apostola dogodilo se baš u ono vreme, kada je vlastoljubivi patrijarh antiohijski Petar tražio da Kiparska crkva bude pod vlašću Antiohijskog prestola. No posle Varnave, bi ustanovljeno, da Kiparska crkva kao apostolska bude zanavek samostalna. Tako je postala autokefalija Kiparske crkve.

O autoru

Broj objavljenih članaka : 17487

TV Galaksija 32

Scroll to top