Nalazite se ovde:Naslovna » Društvo » LUPNJAČA I ZAPADNA MORAVA I DALJE ZAGAĐENE, SAOPŠTIO ZZJZ

LUPNJAČA I ZAPADNA MORAVA I DALJE ZAGAĐENE, SAOPŠTIO ZZJZ

SAOPŠTENJE

            U periodu od
24.06.2019.godine do 09.07.2019.godine, ZZJZ Čačak nije vršio redovno sedmično
uzorkovanje i laboratorijska ispitivanja površinske vode reka Lupnjače (na mestima
ispod kompanije Sloboda i na ulivu u Zapadnu Moravu) i Zapadne Morave (50
metara ispod uliva Lupnjače i kod SC“Mladost“) na sadržaj masti i ulja, koja
obavlja na zahtev Grada Čačka, zbog najavljenog čišćenja reka Lupnjače i Zapadne
Morave na mestu uliva reke Lupnjače.

            ZZJZ Čačak je prilikom izlaska na teren,
01.07.2019.godine, radi redovnog sedmičnog uzorkovanja površinske vode reka
Lupnjače i Zapadne Morave, u prisustvu Šefa Gradskog štaba za vanredne situacije
i direktora SC „Mladost“ koji su bili u obilasku reka, konstatovao da su i dalje
u toku radovi na čišćenju korita i obala reka, pri čemu su u rukavcima Zapadne
Morave na mestu uliva reke Lupnjače, ulja i masti bile prisutne u količini da su
formirale vidljivi film na površini vode.U datim okolnostima uzorkovanje nije imalo
svrhu.

            ZZJZ Čačak će
pristupiti uzorkovanju i laboratorijskom ispitivanju uzoraka  površinske vode reke Zapadne Morave kod SC
Mladost,posle dobijanja informacija od SC „Mladost“ da su stvoreni uslovi za
početak uzorkovanja,a u cilju određivanja kvaliteta, odnosno ekološkog statusa
reke Zapadne Morave kod SC“ Mladost“ i davanja stručnog mišljenja o mogućnosti
korišćenja iste u rekreativne svrhe.

            Rezultati
laboratorijskog ispitivanja uzoraka površinske vode reka Lupnjače i Zapadne Morave
uzetih po zahtevu Grada Čačka 09.07.2019.godine ukazuju na dalje prisustvo
zagađenja mastima i uljima.

            Rezultati ispitivanja
objavljeni su na sajtu Zavoda.

            Zavod za javno zdravlje Čačak i dalje će redovno
pratiti stanje zagađenosti napred navedenih vodotokova.  

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ČAČAK

O autoru

Broj objavljenih članaka : 17836

TV Galaksija 32

Scroll to top