Nalazite se ovde:Naslovna » Друштво » ОМОГУЋЕН УВИД У БИРАЧКИ СПИСАК У ЛУЧАНИМА

ОМОГУЋЕН УВИД У БИРАЧКИ СПИСАК У ЛУЧАНИМА

18. новембар 2014. године

На основу члана 14. и 15. Закона о јединственом бирачком списку („Сл. гласник РС“ бр. 104/2009 и 99/2011) и Одлуке Председника Народне скупштине Републике Србије о расписивању избора за одборника Скупштине Општине Лучани („Сл. гласник РС“ бр. 123/2014),

Општинска управа општине Лучани објављује

О Г Л А С

О ИЗЛАГАЊУ НА ЈАВНИ УВИД ДЕЛА БИРАЧКОГ СПИСКА

ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

Општинска управа општине Лучани излаже на јавни увид део бирачког списка за подручје општине Лучани за изборе за одборнике Скупштине општине Лучани, који ће се одржати 28. децембра 2014. године. Део бирачког списка се излаже на тај начин што се путем рачунарске опреме уношењем јединственог матичног броја грађана омогућава провера да ли су уписани у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни.

Пунолетни грађани, држављани Републике Србије, са пребивалиштем на територији општине Лучани, МОГУ извршити увид у бирачки списак општине Лучани сваког радног дана и суботом у времену од 7,оо до 15,оо часова у згради Општинске управе општине Лучани, улица ЈА број 5, канцеларије број 1. и 5. и на телефоне број 032-515-0603 и 032-515-0607.

Увидом у бирачки списак грађани проверавају упис и тачност уписа личног имена (име и презиме), матичног броја, места пребивалишта (улица и број) и других података.

Сваки грађанин може органу надлежном за вођење бирачког списка поднети захтев за упис, брисање, исправку или допуну бирачког списка ако он или други грађанин није уписан у бирачки списак или је уписан, а нема бирачко право на подручју општине у којој је уписан у бирачки списак, или ако неки од података из бирачког списка није правилно уписан.

Обавештавају се грађани да најкасније до 07. децембра 2014. године у 24,оо часа (пет дана пре закључења бирачког списка општине Лучани), могу поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће бирач на предстојећим изборима гласати по месту боравишта у земљи.

Од проглашења изборне листе право на увид и на подношење захтева за измену бирачког списка има и подносилац изборне листе, по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз захтев се прилажу овлашћења и потребни докази.

Обавештавају се пунолетни грађани, држављани Републике Србије који су привремено одсељени из сталног места боравка (расељена лица) да су уписани у бирачки списак у месту у коме су према евиденцији органа унутрашњих послова пријављени са тим статусом.

Посебно се позивају малолетна лица која стичу бирачко право најкасније на дан избора, да могу извршити увид у део бирачког списка у циљу провере личних података уписаних у бирачки списак и тражити упис, брисање, исправку и допуну неке чињенице уз прилагање потребних доказа.

Бирачки списак општине Лучани за изборе за одборнике Скупштине општине Лучани, расписане за 28. децембар 2014. године, закључује се 12. децембра 2014. године у 24,оо часа.

Решења на којима се заснивају промене у бирачком списку доноси до закључења бирачког списка Општинска управа, а од закључења бирачког списка па све до 24. децембра 2014. године до 24,оо часа (72 часа пре дана избора) Министарство државне управе и локалне самоуправе.

Приликом провере података у бирачком списку или подношења захтева за упис, брисање, измену, допуну или исправку у бирачком списку, грађани су дужни да на увид поднесу важећу личну карту.

O autoru

Broj objavljenih članaka : 24420

Postavite komentar

You must be logged in to post a comment.

ТВ Галаксија 32

Scroll to top