Nalazite se ovde:Naslovna » Друштво » ПРВИ СРПСКИ ЗАКОН У ОБЛАСТИ КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА ИЗРАЂЕН УЗ ПОМОЋ ЕУ

ПРВИ СРПСКИ ЗАКОН У ОБЛАСТИ КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА ИЗРАЂЕН УЗ ПОМОЋ ЕУ

Београд, 3. септембар 2015. Проф. др Снежана Богосављевић Бошковић,Министар пољопривреде и заштите животне средине, Оскар Бенедикт, Заменик шефа Делегације Европске уније у Србији и Њ.Е. Кристин Моро, Амбасадорка Републике Француске у Србији, отворили су данас, 03. септембра 2015. године, завршну конференцију ЕУ Твининг пројекта „Успостављање система за мониторинг, извештавање и верификацију потребног за успешну примену Система трговине емисијама ЕУ“. Пројекат је финансирала Европска унија са милион евра.

 

Основ сваке активности која за циљ има унапређење тренутног стања, је његово познавање, односно успостављање континуираног и ефикасног система прикупљања релевантних података. Ово како би се промене пратиле и правовремено преузимале потребне мере, те како се не би одступало од зацртаних циљева. Тренутно Република Србија не располаже оваквим системом по питању емисија гасова са ефектом стаклене баште, које имају негативне утицаје на глобални климатски систем. Развој праћен смањењем емисија гасова са ефектом стаклене баште, посебно из сектора индустрије и енергетике, постао је глобални циљ. Овај циљ дефинисан је и одређен и законодавством Европске уније. Кључни мехнизам за смањење емисија гасова са ефектом стаклене баште је Систем трговине емисионим јединицама. Овај Систем састоји се, практично, из два принципа: мониторинга, извештавања и верификације емисија гасова са ефектом стаклене баште; и система трговине емисијама. Крајњи резултат је смањење емисија из сектора индустрије, укључујући енергетику, праћено повећањем конкурентности и енергетске стабилности држава чланица ЕУ.

 

Као земља потписница Оквирне конвенције УН о промени климе и Кјото Протокола, Р. Србија је преузела обавезу доприноса смањењу емисија гасова са ефектом стаклене баште на глобалном нивоу. Као земља кандидат за чланство у Европској унији Р. Србија је иницирала остваривање ове обавезе кроз кључни механизам ЕУ, односно Систем трговине емисијама. Како би остварила сигуран развој индустрије, праћен смањењем емисија гаова са ефектом стаклене баште, и пратила исти, Р. Србија је препознала годишњи мониторинг и извештавање,  верификовано од стране треће, независне стране, емисија гасова са ефектом стаклене баште на годишњем нивоу, као кључни предуслов.

 

Из тогразлога, уз подршку двогодишњег твининг пројекта, припремљен је нацрт Закона о мониторингу, извештавању и верификацији гасова са ефектом стаклене баште из индустријских и енергетских постројења. Циљ је да овај Законступи на снагу од 2016. године. У пракси ово значи, увођење обавезе српским постројењима да врше мониторинг, извештавају и верификују своје емисије гасова са ефектом стаклене баште. У овом систему је 128 српских постројења и то термоелектране, фабрике цемента, постројења за производњу керамике итд.

 

Овај закон је први корак ка примени Система за трговину емисијама ЕУ (ЕУ ЕТС), највећег међународног система за трговину емисионим јединцама гасова са ефектом стаклене баште на свету.

 

Сапочеткоммониторинга и извештавањаобезбедићесеoсновзазахтевано унпређењесрпскеиндустрије, препотпунепримене ЕУ ЕТС, штосеможеочекиватинајкаснијесауласком у Европскуунију. Кадапотпуни ЕУ ЕТС буденаснази, српскекоманијемораћедаобезбедеемисионаправа (тзв. емисионејединице) засвакутону CO2којуемитују.Уколикосрпскекомпанијене потврде емисије у количини добијеној кроз емисиона права онећеморатидаплаћајуказнуод 100 еврапотониCO2. Друга могућност је куповина ових права на европском тржишту, а цена емисионе јединице, тренутно, је приближна 8 евра по тони CO2. Истовремено, унапређење система производње које подразумева смањење емисија гасова са ефектом стаклене баште омогућиће српским компанијама повећање конкурентности и остваривање, готово, кључног критеријума за останак на ЕУ тржишту.

 

Функционисањем по овом принципу, ЕУ ЕТС ствара подстицај за компаније да улажу у технологије са ниским емисијама гасова са ефектом стаклене баште, обезбеђујући развој и запошљавање, али и повећавање конкурентности. Смањење зависности од угљеника доприноси и другим аспектима заштите животне средине, као што је побољшање квалитета ваздуха.

 

Утврђивањем цене CO2 eмисија, ЕУ ЕТС такође даје јасан сигнал о трошковима утицаја климатских промена на животну средину и наглашава значај смањења емисија гасова са ефектом стаклене баште.

 

Значајан део пројекта био је посвећен јачању капацитета и оспособљавању постројења за спровођење обавеза мониторинга, извештавања и верификације емисија гасова са ефектом стаклене баште.Организовано је: 17 радионица у Београду, Новом Саду и Нишу, са преко 150 учесника; око 10 билатералних састанака посвећених одређеним индустријским гранама и њиховим специфичним питањима, укључујући учешће експерата из Француске, Немачке, Аустрије и Словеније.

 

Израђен је сајт (www.ets-srbija.info на српском и www.ets-serbia.info на енглеском) како би се обезбедиле додатне информације и даље разумевање предстојећих обавеза.

 

Твининг пројекат спровело је Министарство пољопривреде и заштите животне средине, у сарадњи са француским Министарством екологије, одрживог развоја и енергетике, немачким савезним Министарством за заштиту животне средине, очување природе и нуклеарну безбедност и аустријске Агенције за заштиту животне средине. Тим од 40 експерата из Француске, Немачке и Аустрије радио је са српским колегама на преношењу знања и најбољих пракси из Европске уније у овој области.Широк спектар заинтересованих страна, укључујући владине институције, индустрију и организације цивилног друштва, учествовао је у овом пројекту.

 

Више информација на www.ets-srbija.info или www.ets-serbia.info.

O autoru

Broj objavljenih članaka : 24412

ТВ Галаксија 32

Scroll to top