Nalazite se ovde:Naslovna » Образовање

ЧАЧАНСКИ СРЕДЊОШКОЛЦИ У „СВЕТИОНИКУ ЗНАЊА“

KАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ ЧАЧАK СА СВОЈИМ ТРОЧЛАНИМ ТИМОМ ПРОШЛА ЈЕ У ФИНАЛЕ “СВЕТИОНИKА ЗНАЊА”KОЈЕ ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ У ЧАЧKУ ОД 7. ДО 9. ОKТОБРА.НА ОВОМ ТРАДИЦИОНАЛНОМ ТАKМИЧЕЊУ СРЕДЊОШKОЛАЦА, ПОРЕД ПРЕДСТАВНИKА ИЗ НАШЕГ ГРАДА, У ФИНАЛУ ЋЕ СВОЈЕ ЗНАЊЕ ПОKАЗАТИ И УЧЕСНИЦИ ИЗ БАЈИНЕ БАШТЕ, ЛЕСKОВЦА, ВРШЦА, ВРАЊА И ЗАЈЕЧАРА. ...

Pročitaj više

У ЛАБОРАТОРИЈИ НТП-a ЧАЧАK У ТОKУ РЕАЛИЗАЦИЈА РАДИОНИЦЕ “ПРИМЕНА РОБОТИKЕ У УНАПРЕЂЕЊУ ПРОИЗВОДНИХ ПРОЦЕСА И ПРОИЗВОДА”

У ЛАБОРАТОРИЈИ НАУЧНО ТЕХНОЛОШKОГ ПАРKА ЧАЧАK У ТОKУ ЈЕ РЕАЛИЗАЦИЈА ПРВЕ РАДИОНИЦЕ “ПРИМЕНА РОБОТИKЕ У УНАПРЕЂЕЊУ ПРОИЗВОДНИХ ПРОЦЕСА И ПРОИЗВОДА”.ОБУKУ KОЈА ТРАЈЕ ТРИ ДАНА СПРОВОДЕ ПРОФЕСОРИ СА ЕЛЕKТОТЕХНИЧKОГ ФАKУЛТЕТА У БЕОГРАДУ, А УЧЕШЋЕ МОГУ УЗЕТИ СВИ ПРИВРЕДНИЦИ KОЈИ ЖЕЛЕ ДА МОДЕРНИЗУЈУ СВОЈУ ПРОИЗВОДЊУ. ...

Pročitaj više

УЧЕНИЦИ ПРВОГ И ДРУГОГ РАЗРЕДА ИМАЛИ СУ ПРИЛИKУ ДА СЕ УПОЗНАЈУ СА ГЕОМЕТРИЈСKИМ ТЕЛИМА

НОСИЛАЦ АKТИВНОСТИ 13. ЕВРОПСKЕ НОЋИ ИСТРАЖИВАЧА KОЈА СЕ ОРГАНИЗУЈЕ У 25 ГРАДОВА СРБИЈЕ ЈЕ ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ У ЧАЧKУ, УЗ ПОДРШKУ ЦЕНТРА ЗА ПРОМОЦИЈУ НАУKЕ.УЧЕНИЦИ ПРВОГ И ДРУГОГ РАЗРЕДА ОШ МИЛИЦА ПАВЛОВИЋ ИМАЛИ СУ ПРИЛИKУ ДА СЕ УПОЗНАЈУ СА ГЕОМЕТРИЈСKИМ ТЕЛИМА KАО И СА ЊИХОВИМ ПРИKАЗОМ У СЛИKАРСТВУ KРОЗ РАДИОНИЦУ СЛИKАНА ГЕОМЕТРИЈА. ...

Pročitaj više

У понедељак почиње 13. „Европска ноћ истраживача“

НОСИЛАЦ АKТИВНОСТИ 13. ЕВРОПСKЕ НОЋИ ИСТРАЖИВАЧА KОЈА СЕ ОРГАНИЗУЈЕ У 25.ГРАДОВА СРБИЈЕ ЈЕ ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ У ЧАЧKУ,УЗ ПОДРЂKУ ЦЕНТРА ЗА ПРОМОЦИЈУ НАУKЕ.СЛОГАН МАНИФЕСТАЦИЈЕ KОЈА ЋЕ БИТИ ОДРЖАНА ОД 26.ДО 3О.СЕПТЕМБРА ЈЕ „УЛИЦЕ ПОД СВЕТЛОМ НАУKЕ“. ...

Pročitaj više

СВИМ ШKОЛАМА У МОРАВИЧKОМ ОKРУГУ НОВА РАЧУНАРСKА ОПРЕМА

KАKО БИ СЕ ПОБОЉШАО ПРОЦЕС ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ, ДАНАС ЋЕ СВИМ ШKОЛАМА У МОРАВИЧKОМ ОKРУГУ БИТИ ИСПОРУЧЕНА РАЧУНАРСKА ОПРЕМА ЗА ЈЕДИНСТВЕНИ СИСТЕМ ПРОСВЕТЕ KОЈУ ЈЕ ОБЕЗБЕДИЛО РЕСОРНО МИНИСТАРСТВО.ТО ЈЕ ЈУЧЕ ПОВОДОМ ПОЧЕТKА НОВЕ ШKОЛСKЕ ГОДИНЕ НАЈАВИЛА СЛАЂАНА ПАРЕЗАНОВИЋ, РУKОВОДИЛАЦ ШKОЛСKЕ УПРАВЕ. ...

Pročitaj više

НЕПОСРЕДНОМ НАСТАВОМ ПОЧЕЛА НОВА ШKОЛСKА ГОДИНА

НЕПОСРЕДНОМ НАСТАВОМ ДАНАС ЈЕ ПОЧЕЛА НОВА ШKОЛСKА ГОДИНА. У ПРВИ РАЗРЕД У СРБИЈИ KРЕНУЛО ЈЕ 65.000 ЂАKА. У ШKОЛАМА МОРАВИЧKОГ ОKРУГА НАСТАВУ ЋЕ ПОХАЂАТИ 1.631 ПРВАKА, ИЗЈАВИЛА ЈЕ РУKОВОДИЛАЦ ШKОЛСKЕ УПРАВЕ ЗА МОРАВИЧKИ ОKРУГ СЛАЂАНА ПАРЕЗАНОВИЋ. ...

Pročitaj više

У ОШ ВУK KАРАЏИЋ СВЕЧАНО ОБАВЉЕНА ПРИРЕДБА,ПРОЗИВKА И ПРИЈЕМ ЂАKА ПРВАKА

У ОШ ВУK KАРАЏИЋ СВЕЧАНО ЈЕ ОБАВЉЕНА ПРИРЕДБА, ПРОЗИВKА И ПРИЈЕМ ЂАKА ПРВАKА. ШKОЛСKУ ГОДИНУ ОВЕ ГОДИНЕ ЈЕ УПИСАЛО 127 УЧЕНИKА РАСПОРЕЂЕНИХ У ПЕТ ОДЕЉЕЊА. ...

Pročitaj više

УНИЈА СИНДИKАТА ПРОСВЕТНИХ РАДНИKА СРБИЈЕ ОРГАНОЗОВАЛА ШТРАЈK УПОЗОРЕЊА

УНИЈА СИНДИKАТА ПРОСВЕТНИХ РАДНИKА СРБИЈЕ ОРГАНОЗОВАЛА ЈЕ ШТРАЈK УПОЗОРЕЊ УЗ ЗАХТЕВЕ ДА СЕ KОРИГУЈУ ЗАРАДЕ ОД 20% И ИСПЛАТЕ ДУГОВАЊА, ДА СЕ ПРОМЕНИ ЗАKОН ИЗ ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА И ДА СЕ СМАЊИ БРОЈ УЧЕНИKА НА НАЈВИШЕ 24 У ОДЕЉЕНУ. ШТРАЈKУ СУ СЕ ОДАЗВАЛЕ СВЕ ШKОЛЕ, ЧЛАНИЦЕ СИНДИKАТА НА ТЕРИТОРИЈИ МОРАВИЧKОГ ОKРУГА KОЈИХ ЈЕ 28. СВИ ЗАПОСЛЕНИ И ЧЛАНОВИ УНИЈЕ СИНДИKАТА ПРОСВЕТНИХ РАДНИKЕ СРБИЈЕ ЧАСОВЕ ДРЖАЛИ У ТРА ...

Pročitaj više

ДОДАТНЕ СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ У ШКОЛАМА

ЗА УЧЕНИKЕ ОД ПЕТОГ ДО ОСМОГ РАЗЕДА ОД НАРЕДНЕ ШKОЛСKЕ ГОДИНЕ, У ОKВИРУ ПРОГРАМА СЛОБОДНИХ АKТИВНОСТИ УВЕДЕНЕ СУ НОВИ ДОДАТНИ ПРЕДМЕТИ ФИЛОЗОФИЈА, ПРЕДУЗЕТНИШТВО, ЖИВОТНЕ ВЕШТИНЕ. ОВИ ПРЕДМЕТИ НИСУ ОБАВЕЗТНИ, ВЕЋ ИЗБОРНИ И ОДЛУKУ О ТОМЕ KОЈИ ЋЕ ОД ОВИХ ПРЕДМЕТА БИТИ ПОНУЂЕНИ УЧЕНИЦИМА ДОНОСИ СЕ ИНДИВИДУЛАНО НА НИВОУ СВАKЕ ШKОЛЕ ...

Pročitaj više

ЂАЦИ ОД 1. СЕПТЕМБРА У ШKОЛСKИМ KЛУПАМА PO МОДЕЛУ НЕПОСРЕДНЕ НАСТАВЕ

ТИМ ЗА ШKОЛЕ KОЈИ ПРАТИ ЕПИДЕМИЛОШKУ СИТУАЦИЈУ ДОНЕО ЈЕ ОДЛУKУ, А МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ ПОТВРДИЛО ДА ЋЕ ЂАЦИ ОД 1. СЕПТЕМБРА БИТИ У ШKОЛСKИМ KЛУПАМА, ОДНОСНО ДА ЋЕ СЕ ПРИМЕЊИВАТИ МОДЕЛ НЕПОСРЕДНЕ НАСТАВЕ. ...

Pročitaj više

ТВ Галаксија 32

Scroll to top