Nalazite se ovde:Naslovna » Друштво » ОДРЖАНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

ОДРЖАНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

16. новембар 2013.

Дванаеста седница Скупштине општине Горњи Милановац одржана је јуче са преко двадесет тачака дневног реда.

Одборници су на самом почетку рада разматрали и усвојили деветомесечни извештај о извршењу Одлуке о буџету. Текући приходи буџета у првих девет месеци 2013.године остварени су у износу од 859.165.500 динара, односно са 70% у односу на годишњи план, док су пренета средства из ранијих година 185.612.550 динара. Сагледавајући остварење по појединим врстама прихода и примања констатовано је да су приходи реално планирани и да се остварују утврђеном динамиком. Када је реч о расходној страни буџета, истакнуто је да је по свим захтевима корисника буџетских средстава, достављеним Одељењу за привреду и финансије до краја прошлог месеца, извршен пренос средстава.

Међу првим тачкама дневног реда нашли су се и предлога Одлука припремљени у Пореском одељењу Општинске управе, о којима је говорила начелница овог одељења.

Предлогом Одлуке о утврђивању елемената пореза на имовину одређује се стопе за обрачун пореза на имовину за обвезнике који воде пословне књиге и за обвезнике који их не воде, зоне, коефицијенти за утврђивање основице пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге, стопе амортизације на вредност непокретности која је предмет пореза на имовину за обвезнике који не води пословне књиге. За утврђивање просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности, као елеменат за утврђивање основице пореза на имовину чине три зоне према комуналној опремљености. Прва зона обухвата насељено место Горњи Милановац, друга Рудник, Велереч, Неваде, Брусница, Луњевица, Грабовица, док трећу чине непокретности које нису обухваћене у првој и другој зони.

Правни основ за доношење Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину, садржан је у Закону о порезима на имовину, а одређује се на основу цена остварених у промету одговарајућих непокретности по зонама у периоду од 1. јануара до 30. септембра године која претходи години за коју се утврђује порез на имовину.

Одборници су дали сагласност ЈКП „Горњи Милановац“ на Одлуку Надзорног одбора овог предузећа о задуживању овог предузећа код пословних банака ради обезбеђивања обртних средстава, као и сагласност на ценовник услуга на градским пијацама и прикључења и искључивања корисника са система даљинског грејања.

Усвојени су и измењени програми пословања за 2013. годину Јавног предузећа за путеве и ЈП „Спортско рекреативни центар“.

O autoru

Broj objavljenih članaka : 24419

Postavite komentar

You must be logged in to post a comment.

ТВ Галаксија 32

Scroll to top