Nalazite se ovde:Naslovna » Економија » ЛЕГАЛИЗАЦИЈА БЕСПРАВНО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА

ЛЕГАЛИЗАЦИЈА БЕСПРАВНО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА

6. јануар 2014.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О   Л Е Г А Л И З А Ц И Ј И   О Б Ј Е К А Т А

  1. Закон о легализацији објеката (“Сл. гласник РС“ 95/2013) ступио је на снагу дана 01.11.2013. године и односи се на објекте или делове објекта који су изграђени, реконструисани или дограђени без грађевинске дозволе, односно који се користе без употребне дозволе. Такође се односи и на објекте добијене надзиђивањем или претварањем заједничких просторија у стан или пословни простор или припајање заједничких просторија суседном стану. Предмет легализације могу бити и недовршени објекти ако су на истим изведени груби грађевински радови као и објекти изграђени на основу привремених дозвола.

  1. Захтеви за легализацију бесправно саграђених објеката поднети по ранијем Закону о легализацији до 11.03.2010. године сматраће се захтевима поднетим у смислу новог закона.

  1. Лица која нису поднела захтев или пријаву за легализацију по раније важећим законима могу покренути поступак лагализације по новом закону захтевом Градској управи за урбанизам града Чачка (шалтер Градске управе бр.8) у року од 90 дана од дана ступања на снагу новог закона, односно најкасније закључно са 29.01.2014. године.

  1. Лица која су поднела захтев по истеку рокова који су били предвиђени ранијим законима дужни су да поново поднесу захтев најкасније закључно са 29.01.2014. године, уколико желе да окончају поступак легализације бесправно саграђених објеката.

  1. Скупштина града Чачка је донела Oдлуку о критеријумима и мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта којом су предвиђена умањења и погодности за накнаду за уређивање грађевинског земљишта по различитим основама у поступку легализације објеката ( умањење за 30% у случају једнократног плаћања, плаћање на дугогодишње рате и др.) . Наведену Одлуку можете пронаћи на порталу ЈП “ГРАДАЦ“ Чачак www.jpgradaccacak.co.rs , а ближе информације могу се добити на телефон 032/ 303-203.

ЈП “ГРАДАЦ“ ЧАЧАК

O autoru

Broj objavljenih članaka : 24361

Postavite komentar

You must be logged in to post a comment.

ТВ Галаксија 32

Scroll to top